Häät

Paina minut sinetiksi sydäntäsi vasten, pane sinetiksi ranteesi nauhaan. Rakkaus on väkevä kuin kuolema, kiivas ja kyltymätön kuin tuonela. Sen hehku on tulen hehkua, sen liekki on Herran liekki.
Laul. l. 8:6

Rakkaus on kaunis tunne. Raamattu puhuu siitä, että se kaipaa myös suojaa. Kirkollisessa vihkimisessä pari sitoutuu toisiinsa Jumalan ja läheisten edessä, lupaa tahtovansa rakastaa hyvinä ja pahoina päivinä kuolemaan asti. Häissä myös pyydämme Jumalan siunausta parin rakkauden suojaksi, että he voisivat pitää lupauksensa. Parisuhde saa yhteiskunnallisen vahvistuksen. Avioparia sitoo yhteen paitsi rakkaus, myös lain suoja ja sen tuomat oikeudet ja velvollisuudet.

Ennen häitä

Kun suunnittelette häitä, ottakaa yhteys kirkkoherranvirastoon. Kirkollinen vihkiminen onnistuu kotona tai mökillä yhtä hyvin kuin kirkossa. Häitä voidaan viettää myös lapsen kasteen yhteydessä. Kirkkoherranvirastosta saa varattua kirkon, papin ja kanttorin. Jos vihkimiseen on pitkä aika, vihkivän papin nimi saattaa varmistua vasta myöhemmin.

Ennen häitä pappi yleensä haluaa tavata parin tutustuakseen ja käydäkseen läpi vihkimisen kulkua. Vihkiharjoituksissa voivat olla läsnä myös bestman, kaaso ja muut vihkitoimituksessa avustavat henkilöt. Kun häät lähestyvät, viimeistään viikkoa ennen pappi ottaa yhteyttä. Jos haluat varata ajan hyvissä ajoin, voit myös itse ottaa yhteyttä pappiin.

Seurakunta kantaa rukouksissaan jäseniään. Avioliittoon aikovien tai jo vihittyjen nimet ilmoitetaan seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa, mikäli asianosaiset eivät ole sitä kieltäneet. Heidän puolestaan rukoillaan.

Häiden musiikki

Kanttori vastaa häiden musiikista. Musiikkia kirkkoon valitessa tulee ottaa huomioon, että olemme pyhässä tilassa ja kirkollinen vihkiminen on luonteeltaan jumalanpalvelus. Häissä tulisi olla ainakin yksi virsi tai toimituslaulu.

 

Yhteystiedot häitä järjestettäessä:

Seija Lähteenmäki, Karijoen vt. kirkkoherra

044-3628124           seija.lahteenmaki@evl.fi

Kirkkoherranvirasto, Kirkkotie 14, 64350 Karijoki

06-268 0136            karijoen.srk@evl.fi

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Maistraatissa solmitulle avioliitolle voidaan pyytää siunausta evankelis-luterilaisen perinteen mukaisesti. Tilaisuus muistuttaa kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa, koska siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle. Avioliiton siunaaminen