Diakoniin voi ottaa yhteyttä elämän eri tilanteissa:

-Surussa

-Taloudellisissa vaikeuksissa,

-Yksinäisyydessä

-Päihdeongelmissa

-Sielunhoidossa

 

Diakoniatyöntekijänä toimii Fanni Kukkonen.  Vastaanotolle tai kotikäynnille voi varata ajan soittamalla p. 040-1871565, sähköpostilla etunimi.sukunimi@evl.fi tai käymällä kirkkoherranvirastossa. Osoite Kirkkotie 14. 64350 Karijoki.

Mitä diakoniatyö on?

Diakoniatyö on luottamuksellista ja kokonaisvaltaista hengellisen, henkisen ja aineellisen avun antamista.

Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista sekä kotimaassa että ulkomailla. Tämän mukaisesti seurakunnan ja sen jäsenten tulee pyrkiä eheyttämään elämää, lievittämään kärsimystä sekä antamaan apua erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Tavoitteena on etsiä, auttaa ja kulkea niiden rinnalla, joilla on elämässään vaikeata.