EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS


Kauhajoen ja Karijoen 1.1.2023 toteutuvasta seurakuntaliitoksesta johtuen toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 27 jäsentä laajentuvan Kauhajoen seurakunnan kirkkovaltuustoon.


KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen laajenevan Kauhajoen seurakunnan kirkkovaltuuston jäseneksi on ehdokas,
1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty Kauhajoen tai Karijoen seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
4. joka ei ole vajaavaltainen,
5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
6. joka ei ole Kauhajoen eikä Karijoen seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.


Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Kauhajoella Kauhajoen kirkkoherranvirastoon ja Karijoella Karijoen kirkkoherranvirastoon. Kauhajoen kirkkoherranviraston aukioloajat: ma-ke, klo 9.00-14.00 (heinäkuussa 2022 ma, ke, to klo 9.00-14.00) sekä to 15.9.2022 kello 9.00-16.00.

Karijoen kirkkoherranviraston aukioloajat: ke klo 9.00-12.00 sekä to 15.9.2022 klo 9.00-16.00. Kauhajoen kirkkoherranviraston osoite on Kyntäjäntie 1, 61800 Kauhajoki.

Karijoen kirkkoherranviraston osoite on Kirkkotie 14, 64350 Karijoki.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Kauhajoen ja Karijoen kirkkoherranvirastoista sekä verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi


Kauhajoki 1.6.2022
Kauhajoen ja Karijoen seurakuntien vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Matti Ojanen

 

ÄÄNESTYS

Seurakuntavaalien ennakkoäänestysaika on ti 8.11-la 12.11. klo 9-18. Paikka: Kirkkoherran virasto. Varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 13. marraskuuta. Äänestys tapahtuu kirkossa. Se alkaa heti jumalanpalveluksen jälkeen ja jatkuu klo 18 saakka.

Ehdokkaat. Linkki.