Uusin (26.3.2021) Korona-ajan ohje Lapuan hiippakunnan seurakunnille

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 26.3.2021 antanut määräyksen, joka on voimassa 1.4.2021–30.4.2021. Se kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla voidaan kuitenkin järjestää korkeintaan kahdenkymmenen (20) henkilön kokoontumisia, jos niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta.

LSSAVI:n määräys 26.3.2021: Tartuntatautilain58§päätös24.pdf (avi.fi)

THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohje, päivitetty 22.2.2021: Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (minedu.fi)

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli kehottaa seurakuntia noudattamaan aluehallintoviraston määräystä kaikessa toiminnassaan ajalla 1.4.2021–30.4.2021. Kokonaisturvallisuuden ja ihmisten terveyden edistämiseksi seurakuntien on toimittava vastuullisesti ja viranomaisohjeita noudattaen. Kuntien tekemillä päätöksillä on paikallisen tilanteen vaatiessa mahdollista tiukentaa tai täydentää aluehallintoviraston määräyksiä. Seurakuntia kehotetaan seuraamaan myös sairaanhoitopiirien suosituksia. Seurakuntien ei ole omilla päätöksillään syytä rajata toimintaansa enempää kuin viranomaismääräykset edellyttävät.

LAPUAN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI Puhelin (Vaihde) 0207 630910 Sähköposti etunimi.sukunimi(at)evl.fi Kalevankatu 12, 3.krs lapua.tuomiokapituli(at)evl.fi PL 160, 60101 SEINÄJOKI Y-tunnus 0118950-3 Internet www.lapuanhiippakunta.fi

Seurakunnille 1.3.2021 annetut ohjeet koskien jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia, osallistujamäärien laskemista, lasten ja perheiden tukemista sekä etätyö- ja kasvomaskisuositusta ovat edelleen voimassa. Ehtoollisen vietosta on ohjeistettu 29.1.2021.

Sähköiset kokoukset mahdollistava kirkkolain muutos on astunut voimaan 15.3.2021. Lisäksi kirkkohallituksen täysistunto on antanut 16.3.2021 väliaikaisen määräyksen seurakuntien hallinnosta poikkeusoloissa. Sen nojalla kokoukset voidaan toteuttaa sähköisesti, vaikka toimielimen työjärjestyksessä tai ohjesäännössä ei olisi mainintaa asiasta.

Kirkkohallitus on antanut tarkennetun ohjeen koskien hautaustoimen varautumista: https://sakasti.fi/hautaustoimi/hautaustomen-ohjeet-koronavirusepidemian-aikana/

Kesän rippikouluja koskeva ohjeistus lähetetään seurakuntiin viikolla 14.

***

Meidät on kutsuttu julistamaan Jeesuksen rististä ja tyhjän haudan ihmeestä. Pidetään yhdessä huolta, että pääsiäinen, kristikunnan suurin juhla, ei mene huomaamatta ohitse. Pääsiäisen sanoma vahvistaa tulevaisuudenuskoa ja lohduttaa kärsiviä, menetyksen kokeneita, työn ja huolten uuvuttamia - meitä jokaista. Tänä pääsiäisenä saamme Lapuan hiippakunnan alueella pitää kirkon ovia avoinna ja kutsua ihmisiä yhteen rajoitusten puitteissa, terveysturvallisuudesta huolehtien. Samalla oma sydämemme voi avautua ylösnousemuksen ilolle. Se antaa voiman jaksaa yhdessä eteenpäin.

Soveltamisohjeita tuomiokapitulin ohjeeseen liittyen antavat tarvittaessa hiippakuntadekaani Terhi Kaira (p. 050 3263 012) tai asiantuntija Jukka Helin (p. 040 646 1906). Pääsiäisen aikana päivystää hiippakuntadekaani.

Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni sarvi ja varustukseni

Psalmi 18:3