Uusin (4.1.2022) Korona-ajan ohje Lapuan hiippakunnan seurakunnille

Korona-ajan ohje Lapuan hiippakunnan seurakunnille

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 4.1.2022 päätöksen, jolla se kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sellaiset sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 10 kymmenen) henkilöä. Näissä päätöksessä asetettu osallistujamäärää koskeva rajoitus ei koske yleisötilaisuuksia, joissa otetaan käyttöön koronapassi. Linkit päätöksiin ohjeen lopussa.

***

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli antaa aluehallintoviraston päätöksen johdosta seuraavat ohjeet Lapuan hiippakunnan seurakunnille, jotka sijaitsevat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueella. Ohjeiden mukaiset rajoitukset ovat voimassa ajalla 4.1.2022–31.1.2022.

 

5.1.2022 Korona-ajan ohjeen täydennys Lapuan hiippakunnan seurakunnille.

Tämä ohje täydentää 31.12.2021 annettua korona-ajan ohjetta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston uusien määräysten pohjalta.

AVI antoi 4.1.2021 Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueelle tartuntatautilain 58 d §:n nojalla määräyksen asiakas- ja yleisötilojen käytöstä. Linkki näihin 7.- 31.1.2022 voimassa oleviin päätöksiin on tämän ohjeen lopussa.

Seurakuntien tilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila. Toiminta tilassa on järjestettävä niin, että lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Määräyksen mukaan toimijan tulee tehdä vapaamuotoinen kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä. Linkki suunnitelman laatimisohjeeseen ja suunnitelmalomakkeen malliin on tämän asiakirjan lopussa.

Kokoontumisrajoitusten, jumalanpalveluselämän, seurakunnan hallinnon kokousten sekä yleisten hygieniavaatimusten osalta on voimassa se, mitä hiippakunta on ohjeistanut 31.12.2021.

Kasvatus- ja rippikoulutyön ilmoittautumiseen perustuvien tai vakiintuneiden ryhmien kokoontuminen voi jatkua entiseen tapaan. Niiden järjestelyissä tulee noudattaa yleisiä hygieniavaatimuksia ja välttää korkean riskin toimintaa (mm. yhteislaulu).

Seurakunnissa määräysten ja suositusten noudattamisesta sekä niitä koskevista tilannekohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra.

Soveltamisohjeita tuomiokapitulin ohjeeseen liittyen antavat tarvittaessa hiippakuntadekaani Terhi Kaira (p. 050 3263 012) tai asiantuntija Jukka Helin (p. 040 646 1906).

AVI:n antama päätös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle 4.1.2022

AVI:n antama päätös Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle 4.1.2022

Ohje kirjallisen suunnitelman laatimiseksi tilojen käytöstä